Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Anoto Group AB

Anoto Group AB

Anoto Group AB
Traktorvägen 11
226 60 Lund

Hemsida:

www.anoto.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Anoto Group är verksamma inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form.

Teckningsperiod:

10 mars 2014 - 10 mars 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

16,4 Mkr

Teckningskurs:

0,85 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

369 Mkr pre money och 385,4 Mkr post money.

Villkor:

Riktad till ett antal internationella investerare och kvalificerade investerare i Sverige via en bookbuilding-process.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss