Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Anoto Group AB

Anoto Group AB

Anoto Group AB
Traktorvägen 11
226 60 Lund

Hemsida:

www.anoto.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Anoto Group är verksamma inom digital penn- och pappersteknologi och är skapare av det första kommersiella systemet för digitala pennor och papper, vilket möjliggör snabb och pålitlig överföring av handskriven text till digital form.

Teckningsperiod:

22 november 2013 - 6 december 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

65,1 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 november 2013

Värdering:

43,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:2. Två (2) befintliga aktier berättigar till tecknande av tre (3) nya aktier.

Post:

Övrigt:

För att säkerställa att emissionen tecknas i tillräcklig utsträckning har Anoto ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal externa investerare om sammanlagt 58 mkr, motsvarande 89 procent av emissionsbeloppet.

Uppdatering: Anoto meddelar att de ingått en så kallad toppgaranti, vilket gör att emissionen nu är garanterad i sin helhet.

Uppdaterat: 2013-11-21

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss