Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Annexin Pharmaceuticals AB

Annexin Pharmaceuticals AB

Annexin Pharmaceuticals AB
Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Hemsida:

www.annexinpharma.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Annexin Pharmaceuticals är ett bioteknikföretag som utvecklar nya behandlingsmetoder för inflammatoriska hjärt- och kärlsjukdomar.

Teckningsperiod:

20 oktober 2021 - 3 november 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

73,5 Mkr

Teckningskurs:

1,25 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 oktober 2021

Värdering:

98 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:4. För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhåller aktieägare i Annexin tre (3) uniträtter. Fyra (4) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO3.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga aktieägare om cirka 30,6 MSEK, motsvarande cirka 42 procent av emissionslikviden, ett teckningsåtagande om cirka 2,2 MSEK samt garantiåtaganden från ett fåtal investerare om cirka 40,7 MSEK, vilket säkerställer emissionslikviden i företrädesemissionen till 100 procent.

Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie TO3 kommer att kunna ske under perioden 14 - 28 april 2022. Fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget. Lösenpriset per aktie uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående den 12 april 2022, dock lägst 1,25 SEK och högst 2 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 tillförs Annexin ytterligare mellan cirka 18-29 MSEK.

Uppdaterat: 2021-10-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss