Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Annexin Pharmaceuticals AB

Annexin Pharmaceuticals AB

Annexin Pharmaceuticals AB
Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Hemsida:

www.annexinpharma.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Annexin Pharmaceuticals är ett bioteknikföretag som utvecklar nya behandlingsmetoder för inflammatoriska hjärt- och kärlsjukdomar.

Teckningsperiod:

7 februari 2020 - 21 februari 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

61 Mkr

Teckningskurs:

1,15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 februari 2020

Värdering:

20,3 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:1. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen ger tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Annexin har erhållit teckningsförbindelser om cirka 30,9 MSEK och emissionsgarantier om cirka 30,1 MSEK, motsvarande 100 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna har lämnats av befintliga ägare, styrelse och ledning och emissionsgarantier har lämnats av ett konsortium av externa investerare och befintliga aktieägare.

Uppdaterat: 2020-02-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss