Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Annexin Pharmaceuticals AB

Annexin Pharmaceuticals AB

Annexin Pharmaceuticals AB
Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Hemsida:

www.annexinpharma.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Annexin Pharmaceuticals är ett bioteknikföretag som utvecklar nya behandlingsmetoder för inflammatoriska hjärt- och kärlsjukdomar.

Teckningsperiod:

2 maj 2018 - 17 maj 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

52 Mkr

Teckningskurs:

8,80 kr per unit / 4,40 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 april 2018

Värdering:

26 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt och en (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) Unit. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtagande från huvudägare och nya investerare motsvarande 100 % av den initiala emissionslikviden.

En (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 4 – 15 mars 2019 till 4,40 SEK per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss