Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Annexin Pharmaceuticals AB

Annexin Pharmaceuticals AB

Annexin Pharmaceuticals AB
Norrtullsgatan 6
113 29 Stockholm

Hemsida:

www.annexinpharma.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Annexin Pharmaceuticals är ett bioteknikföretag som utvecklar nya behandlingsmetoder för inflammatoriska hjärt- och kärlsjukdomar.

Teckningsperiod:

6 mars 2017 - 23 mars 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

54,5 Mkr

Teckningskurs:

82,50 kr per unit / 16,50 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

47,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

10 units, minimum 60 units.

Övrigt:

Annexin noterar sig på First North den 19 april 2017.

Annexin har erhållit garantiåtaganden om 50 MSEK motsvarande cirka 92 % av den initiala emissionslikviden.

En (1) unit består av fem (5) aktier samt två (2) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1.

: Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 20 november – 1 december 2017. Teckningskursen kan dock inte understiga 16,50 SEK/aktie eller överstiga 23 SEK/aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 4 – 15 december 2017.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss