Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Amnode AB

Amnode AB

Amnode AB
Luntmakargatan 34
111 37 Stockholm

Hemsida:

www.amnode.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning. Amnode AB hette tidigare Albin Metals AB.

Teckningsperiod:

13 mars 2019 - 29 mars 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

15,7 Mkr

Teckningskurs:

0,05 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 mars 2019

Värdering:

25 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Teckningsförbindelser har utan kostnad för Bolaget inhämtats från huvudägare, styrelse, ledning och övriga aktieägare om totalt ca 3,2 Mkr, 20 %, varav 2,8 mkr mot kontant betalning. Till detta tillkommer garantiåtaganden enligt avtal på 9,4 Mkr, ca 60 % av Företrädesemissionen, vilket tillsammans med teckningsförbindelserna säkerställer ca 80 % av emissionsbeloppet.

Uppdaterat: 2019-03-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss