Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Amnode AB

Amnode AB

Amnode AB
Luntmakargatan 34
111 37 Stockholm

Hemsida:

www.amnode.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning. Amnode AB hette tidigare Albin Metals AB.

Teckningsperiod:

5 juni 2018 - 19 juni 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,98 Mkr

Teckningskurs:

0,05 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 juni 2018

Värdering:

8,73 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:5. Varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar till en teckningsrätt. Fem teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

Post:

Övrigt:

De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, förväntas offentliggöras den 18 maj 2018.

Uppdaterat: 2018-05-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss