Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Amnode AB

Amnode AB

Amnode AB
Luntmakargatan 34
111 37 Stockholm

Hemsida:

www.amnode.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning. Amnode AB hette tidigare Albin Metals AB.

Teckningsperiod:

29 november 2016 - 13 december 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

19,9 Mkr

Teckningskurs:

0,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 november 2016

Värdering:

60 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:1.

Post:

Övrigt:

Emissionen är genom teckningsförbindelser (35%) och genom garantiförbindelser (65%) garanterad till 100%.

Uppdaterat: 2016-10-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss