Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Amnode AB

Amnode AB

Amnode AB
Luntmakargatan 34
111 37 Stockholm

Hemsida:

www.amnode.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning. Amnode AB hette tidigare Albin Metals AB.

Teckningsperiod:

1 januari 2015 - 1 februari 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,3 Mkr

Teckningskurs:

0,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

3,3 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Obs, vilken dag teckningsperioden börjar har ännu inte kommunicerats.

Bolaget har giltiga skulder till Albin Invest AB med ett belopp om 468 550 kronor, Gårö Fastigheter AB med ett belopp om 277 922 kronor, Samnode AB med ett belopp om 750 000 kronor och Saveit Management AB med ett belopp om 297 627 kronor. Fordringsägarna tillika aktieägarna har förbundit sig att vid behov kvitta hela eller delar av sina fordringar i emissionen och tillsammans minst för 1 658 930 kronor.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss