Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Amnode AB

Amnode AB

Amnode AB
Luntmakargatan 34
111 37 Stockholm

Hemsida:

www.amnode.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Amnodes affärsidé är att vara en komplett och innovativ leverantör och samarbetspartner till OEM, Industri- och VVS-kunder inom segmentet bearbetade mässingskomponenter på den europeiska marknaden. Amnode erbjuder produkter från fyra kärnområden; varmsmide, pressgjutning, bearbetning samt automatsvarvning. Amnode AB hette tidigare Albin Metals AB.

Teckningsperiod:

22 december 2014 - 12 januari 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 december 2014

Värdering:

16,86 Mkr pre-money (efter att den riktade emissionen gjorts)

Villkor:

Företrädesrätt 1:15. Varje ägd aktie i Amnode på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. Femton (15) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Amnode.

Post:

Övrigt:

Förutom denna företrädesemission görs även en riktad nyemission.

Uppdaterat: 2014-12-05

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss