Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Ambia Trading Group AB

Ambia Trading Group AB

Ambia Trading Group AB
Snödroppegränd 4
590 80 Södra Vi

Hemsida:

www.ambiatrading.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Ambia Trading Groups verksamheten fördelar sig på två affärsområden; detalj- respektive partihandel. Detaljhandeln bedrivs sedan 2006 under namnet Intropris med försäljning av hemelektronik, data, telefoni, vitvaror samt jakt- och fiske-produkter i både fysisk butik och via en egen e-handelsplattform. Partihandeln bedrivs under namnet Netpact, och riktar sig i första hand till större kunder på den svenska marknaden, såsom ledande e-handelsbolag och större detaljhandelsaktörer.

Teckningsperiod:

11 juni 2019 - 26 juni 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

16,86 Mkr + 8,27 Mkr

Teckningskurs:

7,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 juni 2019

Värdering:

20,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 5:6. För varje befintlig aktie erhålles fem (5) teckningsrätter (TR), för teckning av en (1) ny aktie krävs sex (6) teckningsrätter.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är på 16,86 Mkr och sedan kan en övertilldelning på 8,27 Mkr användas.

Uppdaterat: 2019-06-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss