Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Amasten Fastighets AB

Amasten Fastighets AB

Amasten Fastighets AB
Nybrogatan 12
114 39 Stockholm

Hemsida:

www.amasten.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. Amasten Fastighets AB hette tidigare Amasten Holding AB. Amasten Holding AB hette tidigare Morphic Technologies AB.

Teckningsperiod:

30 september 2008 - 13 oktober 2008

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

393,3 Mkr

Teckningskurs:

2,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 september 2008

Värdering:

393,3 Mkr pre-money och 786,6 Mkr post money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

100 procent av nyemissionen bedöms vara säkerställd genom åtaganden från befintliga ägare samt genom emissionsgarantier. Handel med teckningsrätter äger rum mellan 30 september och 8 oktober 2008.

Uppdaterat: 2008-09-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss