Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Amasten Fastighets AB

Amasten Fastighets AB

Amasten Fastighets AB
Nybrogatan 12
114 39 Stockholm

Hemsida:

www.amasten.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Amasten är ett fastighetsbolag som äger hyresfastigheter med i huvudsak bostäder, samt till viss del lokaler och kontor. Amastens affärsidé är att förvärva, förvalta och förädla speciellt hyresbostadsfastigheter i mindre och medelstora svenska orter med goda tillväxtmöjligheter och stabil hyresmarknad. Amasten Fastighets AB hette tidigare Amasten Holding AB. Amasten Holding AB hette tidigare Morphic Technologies AB.

Teckningsperiod:

27 februari 2019 - 22 mars 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

175 Mkr

Teckningskurs:

4,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

742,9 Mkr pre-money

Villkor:

Uppdatering: Riktad till Nordika III Fastigheter AB. Riktad till "en erkänd kapitalstark svensk fastighetsaktör"

Post:

Övrigt:

Emissionen på ca 150 Mkr blev 175 Mkr.

Uppdaterat: 2019-03-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss