Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Alzinova AB

Alzinova AB

Alzinova AB
Erik Dahlbergsgatan 11 A
411 26 Göteborg

Hemsida:

www.alzinova.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Alzinova bedriver forskning och utveckling av läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom.

Teckningsperiod:

30 maj 2022 - 13 juni 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

42,5 Mkr

Teckningskurs:

10,50 kr per unit / 2,10 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 maj 2022

Värdering:

34 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 5:4. För varje aktie som ägs per avstämningsdagen erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fem (5) aktier och fyra (4) Teckningsoptioner.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 11 april 2023 till och med den 25 april 2023. Varje Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 23 mars 2023 till och med den 5 april 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,263 SEK) och högst 3,15 SEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss