Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ALM Equity AB

ALM Equity AB

ALM Equity AB
Regeringsgatan 59
111 56 Stockholm

Hemsida:

www.almequity.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster. ALM Equity AB hette tidigare TBook Holding AB.

Teckningsperiod:

29 juli 2020 - 29 juli 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

69,89 Mkr

Teckningskurs:

109 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till M6 Capital AB med betalning i form av 75 preferensaktier av serie B i Slipskäraren Holding AB.

Post:

Övrigt:

Styrelsebeslutet innebär sammanfattningsvis att aktiekapitalet ska ökas med högst 6 412 250 kronor genom utgivande av högst 641 225 nya preferensaktier. Teckningskursen är 109 kronor per preferensaktie. Teckningsberättigad är M6 som, enligt vad som beskrivits ovan, ska tillskjuta 75 preferensaktier av serie B i Slipskäraren som betalning, detta motsvarar 7,5% av projektet. Därigenom tillförs ALM Equity apportegendom i form av preferensaktier av serie B i Slipskäraren motsvarande ett totalt värde om 69 893 525 kronor.

Bolaget äger sedan tidigare cirka 59,1 procent av Slipskäraren. Efter apportemissionen kommer ALM Equity att äga cirka 66,3 procent av aktierna i nämnda bolag.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss