Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ALM Equity AB

ALM Equity AB

ALM Equity AB
Domherrevägen 11
192 55 Sollentuna

Hemsida:

www.almequity.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ALM Equity AB köper, utvecklar och vidareförsäljer fastigheter. ALM Equity AB hette tidigare TBook Holding AB.

Teckningsperiod:

8 mars 2017 - 8 mars 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

234 Mkr

Teckningskurs:

100 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss