Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ALM Equity AB

ALM Equity AB

ALM Equity AB
Regeringsgatan 59
111 56 Stockholm

Hemsida:

www.almequity.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster. ALM Equity AB hette tidigare TBook Holding AB.

Teckningsperiod:

4 november 2014 - 12 november 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

65,4 Mkr

Teckningskurs:

120 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Paradormir AB, som har för avsikt att vidareöverlåta delar av de tecknade preferensaktierna.

Post:

Övrigt:

Som ersättning för att Paradormir AB tecknar samtliga nyemitterade aktier ska ALM Equity AB till Paradormir AB erlägga en ersättning på 5.454.550 kronor.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss