Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ALM Equity AB

ALM Equity AB

ALM Equity AB
Regeringsgatan 59
111 56 Stockholm

Hemsida:

www.almequity.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster. ALM Equity AB hette tidigare TBook Holding AB.

Teckningsperiod:

1 juli 2014 - 8 juli 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

32,76 Mkr

Teckningskurs:

120 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Andersson Company Invest AB. Andersson Company Invest AB har för avsikt att vidareöverlåta preferensaktierna till investerare.

Post:

Övrigt:

Emissionen görs för att finansiera följande affär. ALM Equity har tecknat avtal med Andersson Company Fastighets AB att förvärva 50% av fastigheten Kranen 19 i Sundbyberg. Fastigheten är en kontorsfastighet som detaljplaneändrats till 7 500 kvm bostäder och 200 kvm lokaler. Bygglov har erhållits för 98 bostäder och 2 lokaler. Projektet kommer att säljstartas under 2014.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss