Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Alcadon AB

Alcadon AB

Alcadon AB
Segelbåtsvägen 7
112 64 Stockholm

Hemsida:

www.alcadon.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Alcadons affärsidé är att möta marknadens krav och behov av produkter och system för data- och telekommunikation – samt vara en naturlig samarbetspartner för företag som installerar och bygger nätverkslösningar för nuvarande och framtida behov.

Teckningsperiod:

1 september 2021 - 1 september 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

28,85 Mkr

Teckningskurs:

57,70 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 029,4 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Consensus Asset Management.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss