Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Akelius Residential AB

Akelius Residential AB

Akelius Residential AB
Svärdvägen 3 A
182 33 Danderyd

Hemsida:

www.akelius.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Akelius Residential är ett fastighetsbolag med fastigheter både i Sverige och utomlands. Akelius Residential hette tidigare Akelius Fastigheter.

Teckningsperiod:

23 april 2015 - 24 april 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

2 Mdkr

Teckningskurs:

330 kr per preferensaktie.

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till institutioner och private banking.

Post:

Minimum 1 Mkr.

Övrigt:

Emissionen riktades till institutionella investerare samt kunder inom bankernas private banking enheter. 37 procent av de nya preferensaktierna förvärvades av internationella investerare.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss