Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Adverty AB

Adverty AB

Adverty AB
Tegelbacken 4A
111 52 Stockholm

Hemsida:

www.adverty.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Adverty utvecklar och erbjuder en annonsplattform för annonsering i VR, AR och 3d-mobilspel.

Teckningsperiod:

13 januari 2022 - 27 januari 2022

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

48,1 Mkr

Teckningskurs:

4,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 januari 2022

Värdering:

96,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 81 procent genom garantiåtaganden.

Uppdaterat: 2022-01-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss