Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Advenica AB

Advenica AB

Advenica AB
Stora Råby Byaväg 88
224 78 Lund

Hemsida:

www.advenica.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Advenica är en leverantör av it-säkerhet. Företaget utvecklar säkerhetsprodukter och lösningar för kunder med höga säkerhetskrav såsom försvaret, polisen, multinationella företag och banker.

Teckningsperiod:

20 juni 2022 - 5 juli 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

66 Mkr

Teckningskurs:

9 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 juni 2022

Värdering:

330 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Advenica erhållit teckningsförbindelser från ett urval av bolagets befintliga aktieägare om cirka 27,5 MSEK samt Fjärde AP fonden som deltar med 16,8 MSEK, totalt motsvarande cirka 67,2 procent av företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgaranti med Bolagets befintliga aktieägare Fredrik Rapp om totalt cirka 21,7 MSEK, vilket tillsammans med teckningsförbindelserna säkerställer företrädesemissionen till 100 procent.

Uppdaterat: 2022-06-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss