Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Advenica AB

Advenica AB

Advenica AB
Stora Råby Byaväg 88
224 78 Lund

Hemsida:

www.advenica.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Advenica är en leverantör av it-säkerhet. Företaget utvecklar säkerhetsprodukter och lösningar för kunder med höga säkerhetskrav såsom försvaret, polisen, multinationella företag och banker.

Teckningsperiod:

22 juni 2020 - 6 juli 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

27,6 Mkr + 3,8 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 juni 2020

Värdering:

55,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje aktie som innehas i bolaget på avstämningsdagen erhålls en teckningsrätt. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Utöver företrädesemissionen på 27,6 Mkr kan företaget använda en övertilldelningsemission på 3,8 Mkr vid stort intresse.

Företrädesemissionen är säkerställd till ca 60 procent genom teckningsförbindelser och resterande del omfattas av garantiåtaganden.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss