Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Advenica AB

Advenica AB

Advenica AB
Stora Råby Byaväg 88
224 78 Lund

Hemsida:

www.advenica.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Advenica är en leverantör av it-säkerhet. Företaget utvecklar säkerhetsprodukter och lösningar för kunder med höga säkerhetskrav såsom försvaret, polisen, multinationella företag och banker.

Teckningsperiod:

8 maj 2017 - 22 maj 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

44,2 Mkr

Teckningskurs:

14 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 maj 2017

Värdering:

176,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare kommer att för varje innehavd aktie i bolaget erhålla en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är säkerställd till sammanlagt cirka 60 procent genom teckningsförbindelser från befintliga ägare och externa investerare. Vidare har Erik Penser Bank AB på vissa villkor förbundit sig att teckna nya aktier i sådan utsträckning att Emissionen tecknas i sin helhet.

Uppdaterat: 2017-05-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss