Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Advenica AB

Advenica AB

Advenica AB
Stora Råby Byaväg 88
224 78 Lund

Hemsida:

www.advenica.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Advenica är en leverantör av it-säkerhet. Företaget utvecklar säkerhetsprodukter och lösningar för kunder med höga säkerhetskrav såsom försvaret, polisen, multinationella företag och banker.

Teckningsperiod:

18 augusti 2014 - 5 september 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

45 Mkr

Teckningskurs:

15,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

147 Mkr pre-money.

Villkor:

Vänder sig till allmänheten i Sverige och institutioner.

Post:

Övrigt:

Beräknad första dag för handel med Advenica-aktien på First North Premier är den 12 september 2014.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss