Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Advanced Stabilized Technologies Group AB

Advanced Stabilized Technologies Group AB

Advanced Stabilized Technologies Group AB
Dalvägen 16
169 56 Solna

Hemsida:

www.astg.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Advanced Stabilized Technologies Group är verksamt inom satellitkommunikation och tröghetssensorsystem.

Teckningsperiod:

29 januari 2018 - 12 februari 2018

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

22,27 Mkr

Teckningskurs:

0,06 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 januari 2018

Värdering:

22,27 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Varje en befintlig aktie i bolaget på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ska berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie i bolaget.

Post:

Övrigt:

ASTG sänkte priset per aktie från 6,5 till 6 öre då Euroclear endast accepterar priser i hela ören.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss