Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AddLife AB

AddLife AB

AddLife AB
Birger jarlsgatan 43
111 45 Stockholm

Hemsida:

www.add.life

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

AddLife är en koncern som består av ett 25-tal bolag verksamma framförallt på den nordiska life science-marknaden.

Teckningsperiod:

1 februari 2019 - 15 februari 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

501,3 Mkr

Teckningskurs:

142 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 januari 2019

Värdering:

3 509 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:7. Varje aktie i AddLife ger en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive ökningen av aktiekapital, antal aktier som emitteras samt teckningskurs, förväntas offentliggöras senast den 23 januari 2019.

AddLifes två röststarkaste aktieägare Tom Hedelius och Roosgruppen AB, tillsammans med Swedbank Robur, Odin Fonder, Skandia och Lannebo Fonder, vilka tillsammans innehar cirka 51 procent av rösterna och cirka 36 procent av aktiekapitalet har förklarat sitt stöd för den planerade företrädesemissionen och har som avsikt att teckna sin pro-rata andel av emissionen. Därutöver har huvudägarna i Biomedica Medizinprodukte GmbH förklarat sitt stöd för den planerade företrädesemissionen och har som avsikt att teckna sin pro-rata andel av emissionen.

Uppdaterat: 2019-01-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss