Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AddLife AB

AddLife AB

AddLife AB
Birger jarlsgatan 43
111 45 Stockholm

Hemsida:

www.add.life

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

AddLife är en koncern som består av ett 25-tal bolag verksamma framförallt på den nordiska life science-marknaden.

Teckningsperiod:

11 april 2016 - 25 april 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

300,3 Mkr

Teckningskurs:

61 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 april 2016

Värdering:

1201 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Varje befintlig aktie av serie A i AddLife berättigar till en (1) teckningsrätt av serie A och varje befintlig aktie av serie B berättigar till en (1) teckningsrätt av serie B. Fyra (4) teckningsrätter av serie A respektive serie B ger rätt att teckna en (1) ny aktie av respektive aktieslag.

Post:

Övrigt:

AddLife noteras på Nasdaq Stockholm den 16 mars 2016.

Uppdaterat: 2016-05-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss