Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AcuCort AB

AcuCort AB

AcuCort AB
Kullagatan 8
252 20 Helsingborg

Hemsida:

www.acucort.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

AcuCort har utvecklat Dexa Oral Dissolvable Film (ODF) som är baserad på en välkänd glukokortikoid, men i en ny innovativ och användarvänlig administrationsform.

Teckningsperiod:

12 oktober 2023 - 26 oktober 2023

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

30,03 Mkr

Teckningskurs:

4,80 kr per unit / 0,40 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 oktober 2023

Värdering:

12,51 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 12:5. Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje (1) aktie som ägs på avstämningsdagen, och fem (5) uniträtter ger rätten att teckna en (1) unit. En (1) unit består av tolv (12) aktier och åtta (8) vederlagsfria teckningsoptioner.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om cirka 3,5 MSEK, motsvarande cirka 12 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden om cirka 17,5 MSEK, motsvarande cirka 58 procent av Företrädesemissionen. Företrädesemissionen omfattas därmed sammantaget till cirka 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

För emissionsgarantierna utgår garantiersättning enligt garantiavtalen om antingen fjorton (14) procent på garanterat belopp i kontant ersättning eller arton (18) procent av det garanterade beloppet i form av units i Bolaget. Teckningskursen för units som kan emitteras till emissionsgaranter kommer att motsvara teckningskursen i Företrädesemissionen.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,40 SEK under perioden från och med den 6 mars till och med den 20 mars 2024.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss