Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Active Biotech AB

Active Biotech AB

Active Biotech AB
Scheelevägen 22
223 63 Lund

Hemsida:

activebiotech.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Active Biotech är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer.

Teckningsperiod:

7 januari 2021 - 21 januari 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

75 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 januari 2021

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Likviden från företrädesemissionen avses ge bolaget den finansiella uthållighet som krävs för att genomföra de planerade pre-kliniska och kliniska studierna relaterade till Bolagets prioriterade projekt.

MGA Holding AB, Tredje och Fjärde AP-fonderna och Peter Thelin har åtagit sig att teckna sina respektive företrädesrättsandelar i nyemissionen. Fjärde AP-fonden och Peter Thelin har därutöver lämnat emissionsgarantier omfattande cirka 13,7 miljoner kronor. Nyemissionen omfattas därmed av teckningsåtaganden och emissionsgarantier om cirka 38,1 miljoner kronor.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss