Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Active Biotech AB

Active Biotech AB

Active Biotech AB
Scheelevägen 22
223 63 Lund

Hemsida:

activebiotech.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Active Biotech är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer.

Teckningsperiod:

28 mars 2018 - 11 april 2018

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

48,4 Mkr

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 mars 2018

Värdering:

116,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Per 1 innehavd aktie erhålls 1 teckningsrätt. Det krävs 2 teckningsrätter för att teckna 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss