Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Active Biotech AB

Active Biotech AB

Active Biotech AB
Scheelevägen 22
223 63 Lund

Hemsida:

activebiotech.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Active Biotech är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer.

Teckningsperiod:

8 december 2014 - 22 december 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

224,8 Mkr

Teckningskurs:

15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 december 2014

Värdering:

1,12 Mdkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Bolagets största aktieägare MGA Holding AB, Nordstjernan AB och Investor AB genom Duba AB samt Peter Thelin (privat och genom bolag), med ett sammantaget innehav om cirka 49 procent av antalet aktier och röster i bolaget, har åtagit sig att teckna sina respektive företrädesrättsandelar i nyemissionen.

Uppdaterat: 2014-12-09

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss