Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Active Biotech AB

Active Biotech AB

Active Biotech AB
Scheelevägen 22
223 63 Lund

Hemsida:

activebiotech.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Active Biotech är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer.

Teckningsperiod:

6 mars 2013 - 6 mars 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

270 Mkr

Teckningskurs:

45 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 3.102 Mkr och post money 3.372 Mkr.

Villkor:

Emission riktad till Investor AB.

Post:

Övrigt:

Active Biotech skriver att kapitaltillskottet avses användas för att stärka Active Biotechs kapitalbas och möjliggöra den fortsatta utvecklingen och värdetillväxten i projektportföljen, där TASQ finansieras inom ramen för samarbetsavtalet med Ipsen Pharma, medan 57-57, ANYARA och ISI drivs och finansieras i egen regi. Utvecklingen av laquinimod och RhuDex finansieras helt av samarbetspartners. Nyemissionen stärker också Active Biotechs position i diskussioner med potentiella samarbetspartners.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss