Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i AcouSort AB

AcouSort AB

AcouSort AB
BMC D10
221 84 Lund

Hemsida:

www.acousort.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

AcouSort har tagit fram en mikrochipteknik för analys och sortering av celler. Något man vill använda för att till exempel sortera tumörceller från friska celler med ett vanligt blodprov.

Teckningsperiod:

29 september 2021 - 13 oktober 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

40 Mkr

Teckningskurs:

21 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 september 2021

Värdering:

240 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. Varje befintlig aktie som innehas i bolaget på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri option.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd upp till 100 procent av emissionsbeloppet genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Den vederlagsfria teckningsoptionen berättigar innehavaren att för varje tre (3) teckningsoptioner som innehas teckna en (1) ny aktie under perioden från och med den 1 december 2022 till och med den 9 december 2022 till en teckningskurs om 25,00 SEK per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss