Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Acarix AB

Acarix AB

Acarix AB
Skeppsgatan 19
211 11 Malmö

Hemsida:

acarix.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Acarix är ett danskt diagnostikbolag i kommersiell fas med en akustisk algoritmisk teknologi för identifikation av kransartärssjukdomar (CAD).

Teckningsperiod:

15 december 2022 - 30 december 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

52,9 Mkr

Teckningskurs:

0,28 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 december 2022

Värdering:

70,5 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:4. En (1) befintlig aktie ger tre (3) uniträtter och fyra (4) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 31,7 MSEK, motsvarande 60 procent av Företrädesemissionen.

Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om sjuttio (70) procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Acarix-aktiens officiella kursstatistik under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående, och inklusive, den 28 april 2023, dock lägst 0,10 SEK och högst 0,45 SEK per aktie. Lösenperioden för utnyttjande av teckningsoptionerna löper från och med den 2 maj 2023 till den 16 maj 2023.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss