Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Acarix AB

Acarix AB

Acarix AB
Skeppsgatan 19
211 11 Malmö

Hemsida:

acarix.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Acarix är ett danskt diagnostikbolag i kommersiell fas med en akustisk algoritmisk teknologi för identifikation av kransartärssjukdomar (CAD).

Teckningsperiod:

1 december 2021 - 15 december 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

79,3 Mkr

Teckningskurs:

0,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 november 2021

Värdering:

105,7 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:4. Innehavare av aktier erhåller tre (3) teckningsrätter för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Acarix har erhållit emissionsgarantier i form av topp- och bottengarantier uppgående till cirka 79,3 MSEK, motsvarande hela företrädesemissionen. Garantidelen består dels av en så kallad bottengaranti om cirka 67,4 MSEK som avser utrymmet upp till cirka 67,4 MSEK i företrädesemissionen, dels av en så kallad toppgaranti om cirka 11,9 MSEK som avser utrymmet från cirka 67,4 MSEK till 79,3 MSEK i företrädesemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss