Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Acarix AB

Acarix AB

Acarix AB
Skeppsgatan 19
211 11 Malmö

Hemsida:

acarix.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Acarix är ett danskt diagnostikbolag i kommersiell fas med en akustisk algoritmisk teknologi för identifikation av kransartärssjukdomar (CAD).

Teckningsperiod:

28 november 2016 - 7 december 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

140 Mkr

Teckningskurs:

17,60 kr

Likviddag:

14 december 2016

Avstämningsdag:

Värdering:

265 Mkr pre-money.

Villkor:

Institutioner och de som lämnat förbindelser har företräde.

Post:

Övrigt:

Acarix noteras på First North den 19 december 2016.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss