Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Absolicon Solar Collector AB

Absolicon Solar Collector AB

Absolicon Solar Collector AB
Matrosgatan 5
871 33 Härnösand

Hemsida:

www.absolicon.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Absolicon är en leverantör av koncentrerade solfångare, genom utveckling, tillverkning och försäljning av solenergisystem.

Teckningsperiod:

14 juni 2018 - 28 juni 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

11,1 Mkr + 2,6 Mkr

Teckningskurs:

130 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 juni 2018

Värdering:

155 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:14. För varje innehavd aktie på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. 14 tecknings­rätter ger rätt att köpa en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Utöver företrädesemissionen på 11,1 Mkr kan även en övertilldelning på 2,6 Mkr användas.

Företrädesemissionen täcks i dess helhet av två av Absolicons huvudägare: Joakim Byström har genom sitt bolag Eniara AB lämnat teckningsförbindelser motsvarande 25 procent av emissionsbeloppet. Ingen ersättning utgår för Eniaras utfästelse.

Resterande del, 75 procent, täcks av teckningsförbindelser från storägaren PONORD AB som erhåller en kontant ersättning om 1,5 procent av det belopp av teckningsförbindelsen som överstiger det belopp som PONORD kan teckna i kraft av egna teckningsrätter.

Uppdaterat: 2018-06-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss