Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Absolicon Solar Collector AB

Absolicon Solar Collector AB

Absolicon Solar Collector AB
Matrosgatan 5
871 33 Härnösand

Hemsida:

www.absolicon.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Absolicon är en leverantör av koncentrerade solfångare, genom utveckling, tillverkning och försäljning av solenergisystem.

Teckningsperiod:

27 mars 2017 - 18 april 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

31 Mkr

Teckningskurs:

130 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 mars 2017

Värdering:

124 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdatering: Absolicon förlänger teckningsperioden till den 18 april 2017.

Uppdaterat: 2017-03-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss