Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Absolicon Solar Collector AB

Absolicon Solar Collector AB

Absolicon Solar Collector AB
Matrosgatan 5
871 33 Härnösand

Hemsida:

www.absolicon.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Absolicon är en leverantör av koncentrerade solfångare, genom utveckling, tillverkning och försäljning av solenergisystem.

Teckningsperiod:

11 mars 2016 - 29 mars 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

12,7 Mkr

Teckningskurs:

40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

25,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare erhåller en teckningsrätt per aktie och två teckningsrätter ger rätt att teckna en ny aktie. Allmänheten kan teckna utan företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Absolicon Solar Collector börjar handlas på Aktietorget den 9 maj 2016.

Emissionen är till 100% garanterad genom teckningsförbindelser och garantiavtal från aktieägare.

Uppdaterat: 2016-03-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss