Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Absolicon Solar Collector AB

Absolicon Solar Collector AB

Absolicon Solar Collector AB
Matrosgatan 5
871 33 Härnösand

Hemsida:

www.absolicon.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Absolicon är en leverantör av koncentrerade solfångare, genom utveckling, tillverkning och försäljning av solenergisystem.

Teckningsperiod:

25 maj 2015 - 15 juni 2015

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3 Mkr

Teckningskurs:

30 kr

Likviddag:

29 juni 2015

Avstämningsdag:

Värdering:

15 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1 aktie, dock minimum 200 aktier.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss