Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Abliva AB

Abliva AB

Abliva AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

abliva.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Abliva utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Abliva AB hette tidigare NeuroVive Pharmaceutical AB.

Teckningsperiod:

30 mars 2021 - 31 mars 2021

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

80 Mkr

Teckningskurs:

0,75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

222,3 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Erik Penser Bank.

Post:

Övrigt:

Abliva inledde en emission på 80 Mkr efter att börsen stängt den 30 mars 2021 och den ska vara klar innan börsen öppnar den 31 mars.

Uppdatering: Abliva fick in 80 Mkr till 0,75 kr per aktie.

Uppdaterat: 2021-03-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss