Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Abliva AB

Abliva AB

Abliva AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

abliva.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Abliva utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Abliva AB hette tidigare NeuroVive Pharmaceutical AB.

Teckningsperiod:

23 januari 2019 - 6 februari 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

123,8 Mkr

Teckningskurs:

1,35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 januari 2019

Värdering:

123,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad upp till ett belopp om cirka 99,0 MSEK, motsvarande 80 procent av Företrädesemissionen, genom teckningsåtagande från befintliga aktieägare samt avtal om emissionsgaranti från externa investerare.

Uppdaterat: 2019-01-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss