Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Abliva AB

Abliva AB

Abliva AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

abliva.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Abliva utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Abliva AB hette tidigare NeuroVive Pharmaceutical AB.

Teckningsperiod:

10 april 2018 - 24 april 2018

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

78,5 Mkr

Teckningskurs:

8 kr per unit / 2 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 april 2018

Värdering:

104,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:4. Företrädesemissionen berättigar en (1) befintlig aktie i Bolaget till tre (3) uniträtter. Sexton (16) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av fyra (4) nya aktier och en (1) teckningsoption av serie 2018:1.

Post:

Övrigt:

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna emitterade i Företrädesemissionen tillförs Bolaget ytterligare cirka 37,3 MSEK före emissionskostnader.

1 teckingsoptioner (TO 5) berättigar innehavaraen till teckning av 1 aktie till 3,80 kr, under perioden 1-30 november 2

Uppdaterat: 2018-04-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss