Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Abliva AB

Abliva AB

Abliva AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

abliva.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Abliva utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Abliva AB hette tidigare NeuroVive Pharmaceutical AB.

Teckningsperiod:

13 januari 2014 - 27 januari 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

75,8 Mkr + 10 Mkr

Teckningskurs:

14 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

8 januari 2014

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är garanterad upp till 50 Mkr.

Vid stort intresse kan NeuroVive även använda en övertilldelningsoption på 10 Mkr.

Innan denna emission gör företaget även en riktad emission på 35 Mkr.

Uppdaterat: 2014-01-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss