Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Abliva AB

Abliva AB

Abliva AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

abliva.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Abliva utvecklar läkemedel för behandling av primära mitokondriella sjukdomar. Dessa medfödda, sällsynta och ofta mycket svåra sjukdomar uppstår då cellens energiförsörjare, mitokondrierna, inte fungerar som de ska. Abliva AB hette tidigare NeuroVive Pharmaceutical AB.

Teckningsperiod:

18 april 2012 - 4 maj 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

64,8 Mkr

Teckningskurs:

13 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 april 2012

Värdering:

Pre-money 194,4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje 1 befintlig aktie erhålls 1 teckningsrätt. 3 sådana teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

NeuroVive har erhållit teckningsförbindelser och garantiavtal motsvarande totalt cirka 54,9 Mkr. Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 18 april till 30 april 2012.

Uppdaterat: 2012-04-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss