Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i A1M Pharma AB

A1M Pharma AB

A1M Pharma AB
Scheelevägen 2
223 63 Lund

Hemsida:

www.a1m.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

A1M Pharma i Lund bedriver utveckling och kommersialisering av behandling och diagnostik baserad på proteinet A1M, alfa-1-mikroglubulin.

Teckningsperiod:

7 mars 2018 - 21 mars 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

83 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

2 mars 2018

Värdering:

41,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En sådan teckningsrätt berättigar till teckning av två (2) nya aktier i bolaget.

Post:

Övrigt:

A1M Pharma har erhållit teckningsåtaganden från vissa aktieägare om totalt 4,3 MSEK, motsvarande cirka 5,1 procent av företrädesemissionen. Teckningsåtaganden har bland annat erhållits från vissa aktieägare (2,2 MSEK), samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare (0,5 MSEK) samt Fredrik Olsson, som är delägare i Bolagets största aktieägare Baulos Capital Belgium SA (1,5 MSEK).

Därutöver har ett antal institutionella och privata investerare genom garantiåtaganden förbundit sig att teckna aktier i företrädesemissionen, som eventuellt inte tecknas med eller utan stöd av teckningsrätter, upp till cirka 62,2 MSEK, motsvarande 75,0 procent av företrädesemissionen.

A1M Pharma har samtidigt upptagit ett brygglån om 7,5 MSEK. Brygglånet säkerställer A1M Pharmas kortsiktiga finansiering i väntan på att emissionslikviden inflyter.

Uppdaterat: 2018-03-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss