Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i 2cureX AB

2cureX AB

2cureX AB
Birkevej 37
3460 Birkerød

Hemsida:

www.2curex.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

2cureX är ett danskt bolag, med rötter i bolaget Carlsberg Research Center, som utvecklar en metod vid namn IndiTreat vars syfte är att kartlägga den mest effektiva behandlingen för individuella kolorektalcancerpatienter. IndiTreat har även potential att användas inom andra cancerindikationer.

Teckningsperiod:

6 juli 2020 - 6 juli 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

40 Mkr

Teckningskurs:

33 kr per unit / 16,50 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

204,9 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till kvalificerade investerare genom en accelererad book building-process anordnad av Mangold.

Post:

Övrigt:

2cureX vill ta in 30-40 Mkr genom att emittera units, bestående av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO1.

Uppdatering: 2cureX fick in 40 Mkr till 16,50 kr per aktie.

Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 9 april 2021 till och med den 22 april 2021, dock kan teckningskursen uppgå till högst 28,88 SEK och lägst kvotvärdet för 2cureX aktier. Teckningsperioden för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner av serie TO1 kommer att löpa från den 26 april 2021 till och med den 7 maj 2021.

Uppdaterat: 2020-07-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss