Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i 24SevenOffice Scandinavia AB

24SevenOffice Scandinavia AB

24SevenOffice Scandinavia AB
Box 19099
104 32 Stockholm

Hemsida:

24sevenoffice.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

24SevenOffice är en norsk aktör med svensk närvaro som erbjuder egenutvecklade högfunktionella molnbaserade affärssystem med moduler inom bokföring, CRM, projekt och timmar samt rapportering.

Teckningsperiod:

29 januari 2021 - 29 januari 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

30 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission riktad till R-Venture AS som delbetalning för köp av företag.

Post:

Övrigt:

24SevenOffice köper 94,5 % av 24SevenOffice US Inc och 51 % av Masterplan Inc alla europeiska IP-rättigheter för 200 Mkr varav 30 Mkr betalas via denna emission. Emissionen förväntas stänga under första kvartalet 2021.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss